Írások

A cedáká - a jótékonykodás

A holokauszt oktatási koncepciójáról

A keresztény-zsidó párbeszédről

A Keresztény-Zsidó Társaság és az iszlám

A keresztény-iszlám párbeszéd néhány dokumentuma

A magyarországi antiszemitizmusról 2013 tavaszán

A másál a Bibliában és a korai zsidó irodalomban

A menóra

A Példabeszédek könyvéről

A szív a Biblia Hebraicában és a Talmudban

A szünágogé ókori görög és zsidó jelentéséről

A Talmud kialakulása

A Tóra a zsidó gondolkodásban

A vallásközi párbeszéd a XXI. század Európájában - az ábrahámi vallások szent könyveinek, a Bibliának és a Koránnak a fényében

A vallásközi párbeszéd néhány szempontja iszlám részről

A vallásközi párbeszéd televíziós megjelenítésének biztonságpolitikai kockázatai

A zsidó-keresztény-iszlám vallásközi párbeszéd néhány kritikus pontja

A zsinagógai tér

A zsoltárok megjelenése a görög- latin fordításokban, 
valamint a Talmudban és a Midrásban

Alexandriai Philo és a János evangélium prológusának logosz-tana

Aszketizmus, szüzesség, coelibatus, monogámia, poligámia és a zsidóság

„az okos szívében bölcsesség lakozik, és bármely tudatlant megtanít”Mislé14,33

Bálványimádás és képimádat az ókori Izraelben

„benedicta inter mulieres Iahel” - jegyzetek Debórá énekéhez

Bevezetés a görög nyelvbe.

Éva

Gilgul – a lélekvándorlás a zsidó gondolkodásban

Hénoch
Hét keresztény egyházi megnyilatkozás

Hillél-Sámmáj-Gámáliel-Pál

Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból!

Jegyzetek a prófétaságról a zsidó gondolkodásban

Jegyzetek a Textus Massoreticus és a Septuaginta szövegeltéréseiről

Jegyzetek a Tízparancsolathoz

Jegyzetek Arnold Schönberg: Mózes és Áron c. operájának bibliai hátteréhez

Katolikus a zsinagógában – rendhagyó találkozások

Keresztény–zsidó párbeszéd – 2009

Kocsis Zoltán: Írtam 35 percnyi Schönberg zenét az én stílusomban.

Koncert a keresztény-zsidó párbeszéd javára – 2013. jan. 

Koncert a keresztény-zsidó párbeszéd javára – 2013. febr.

Koncert a párbeszédért

Logosz-képzetek az ókori zsidó gondolkodásban

mákárioj hoj ejrénopojoj

Még a borsón is szépet álmodom...

miász günájkósz ándrá - egy páli intelem

Mostantól fogva azonban ott ül majd az Emberfia  (Lukács 22,66-23,5)

Mózes és Áron alakja a hellenisztikus irodalomban

Néhány gondolat a vallásközi párbeszédhez

Noé

Noé törvényei

ojkiá párá thálásszán - ház a tengerparton

„olyanokat alkoss, ne fogja a halál!”

Papság a zsidóságban – jegyzetek

Philo vallásfilozófiája

Praeexistencia képzetek a zsidó gondolkodásban - különös tekintettel a Tórára

Ramadán a Szent István Bazilika előtt - 2014. július 7.

Semá Jiszráél!

Tolarencia?